Skip to content
Gelimiteerde Fine Art

(English below)

Werk van mij is slechts beperkt verkrijgbaar en als Fine Art Print altijd gelimiteerd. Mijn tekenwerk wordt altijd met de hand getekend en veelal vervolgens digitaal uitgewerkt. Het voordeel van digitaal werk is dat deze in feite oneindig reproduceerbaar zijn. Het nadeel ervan is dat ze oneindig reproduceerbaar zijn en daarmee ondergewaardeerd worden als massaproduct. Daar ben ik geen voorstander van.

Werk in opdracht (commercieel werk) mag nooit voor andere doeleinden gebruikt worden dan vooraf is overeengekomen. Een enkele partij, zoals Greetz, mag enkele tekeningen gelicenseerd gebruiken om kaarten van te drukken. Maar dit soort overeenkomsten is altijd van tijdelijke aard. Niemand anders dan Fabriekshuys Tekenstudio zelf kan en mag tekeningen uitgeven als Fine Art Print oftewel een kunstdruk.

Kunstdrukken die worden uitgebracht en verkocht worden altijd nagelopen, waar nodig op onvolkomenheden aangepast en geactualiseerd. Vervolgens worden deze met de grootste zorg vakkundig gedrukt op Hahnemühle Photo Rag papier en ingelijst of gedrukt op ArtBox. In beiden gevallen op groot formaat met de hoogste standaard, zodat het resultaat galerie waardig is.

Ingelijste Fine Art Prints worden voorzien van een zwartgelakte eikenhouten museumlijst, museumpasse-partout en ontspiegeld museumglas. Mooi klassiek en stijlvol.
Een kunstdruk op een ArtBoxen wordt gedrukt op HD Metal, middels sublimatiedruk en afgewerkt met een smalle en strakke aluminium omlijsting. Strak, modern en tijdloos.

Alle gelimiteerde kunstdrukken van Fabriekshuys Tekenstudio worden in een oplage van maximaal 10 stuks verkocht. Daarbij zijn de kunstdrukken genummerd en worden ze geleverd met een certificaat. Heb je interesse in een kunstdruk kun je altijd contact opnemen. Of kijk in de Shop Gallery welke items beschikbaar zijn.

Wil je liever een unieke plaat van Fabriekshuys Tekenstudio, kun je kiezen voor maatwerk. In dat geval wordt er maar één kunstdruk gemaakt. En daar blijft het bij.Limited Fine Art

My work is only available on a limited basis and as a Fine Art Print always limited. My drawings are always drawn by hand and often then elaborated digitally. The advantage of digital work is that it is in fact infinitely reproducible. The disadvantage is that they are infinitely reproducible and are therefore undervalued as a mass product. I’m not in favor of that.

Commissioned work (commercial work) may never be used for purposes other than those agreed in advance. A single party, such as Greetz (licensed postcard reseller), may use some licensed drawings to print cards from. But these kinds of agreements are always temporary. No one other than Fabriekshuys Drawing Studio itself can and may publish drawings as a Fine Art Print or an art print.

Art prints that are released and sold are always checked, adjusted for imperfections and updated where necessary. These are then professionally printed with the greatest care on Hahnemühle Photo Rag paper and framed or printed on ArtBox. In both cases in large format with the highest standard, so that the result is gallery worthy.

Framed Fine Art Prints are provided with a black lacquered oak museum frame, museum passe-partout and anti-reflective museum glass. Beautifully classic and stylish. An art print on an ArtBox is printed on HD Metal, by means of sublimation printing and finished with a narrow and sleek aluminum frame. Sleek, modern and timeless.

All limited art prints of Fabriekshuys Drawing Studio are sold in an edition of a maximum of 10 pieces. The art prints are numbered and come with a certificate. If you are interested in an art print, you can always contact me. Or check the Shop Gallery to see which items are available. If you prefer a unique plate from Fabriekshuys Drawing Studio, you can opt for customization. In that case, only one art print is made. And that’s it.

 
Fabriekshuys_Frame_VK_Stoel_Mercury_
Fabriekshuys_Frame_50x70_VK_Amazon
Fabriekshuys_Shop_Volvo_740