Skip to content

Gelimiteerde
Fine Art

Slechts een beperkt aantal van mijn werken wordt beschikbaar gemaakt als gelimiteerde kunstdruk. De kunstdrukken die worden uitgebracht en verkocht worden altijd nagelopen, waar nodig op onvolkomenheden aangepast en geactualiseerd. Bovendien krijgt elk werk een unieke aanpassing mee, hetzij in een detail, hetzij in een kleur of wat ik passend vind voor de plaat. Hiermee is elke kunstdruk uniek!

Gelimiteerde kunstdrukken van Fabriekshuys Tekenstudio worden in verschillende formaten en uitvoeringen gemaakt, net wat mooi past bij het betreffende werk. Elk werk wordt gelimiteerd op maximaal 25 stuks. De kwaliteit is altijd galeriewaardig en alle kunstdrukken worden genummerd en worden geleverd met een certificaat. Heb je interesse in een kunstdruk kun je altijd contact opnemen of een kijkje nemen in de shop.

Koen

Limited
Fine Art

Only a limited number of my works will be made available as limited art print. The art prints that are released and sold are always checked, where necessary adjusted for imperfections and updated. In addition, each work is given a unique adjustment, either in a detail, or in a color or what I think is appropriate for the plate. This makes every art print unique!

Limited art prints from Fabriekshuys Tekenstudio are made in various sizes and designs, just what fits nicely with the work in question. Each work is limited to a maximum of 25 pieces. The quality is always gallery worthy and all art prints are numbered and come with a certificate. If you are interested in an art print, you can always contact me or take a look in the shop.

Koen

Fabriekshuys_ArtBox_Azur_France_Camion
Fabriekshuys_Artbox_Sample_1
Fabriekshuys_ArtBox_Sample_Shop